Prøver og eksamen

Prøver og eksaminer offentliggøres af gymnasiet på de af ministeriet fastsatte datoer jævnfør nedenstående oversigt gældende for skoleåret 2018/2019.

 

Eksamenstermin

Dato

Vinter

23. november

Sommer

Delvis offentliggørelse (alle skriftlige eksaminer og mundtlige før 1. juni) 10. maj

Fuld offentliggørelse (alle eksaminer) 16. maj

 

Datoer for de skriftlige prøver skoleåret 2018/2019 fremgår af følgende link https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/kalendere-og-oversigter-for-gymnasiale-uddannelsers-proever-og-eksamen

Alle skriftlige prøver inkl. studieretningsprojektet (SRP) indgår i Netprøver.dk. Prøven i erhvervscase vil dog ikke indgå i Netprøver.dk. I netprøver.dk udleveres opgaven elektronisk, ligesom din opgavebesvarelse afleveres elektronisk. Inden du forlader eksamenslokalet, skal du sikre dig, at den tilsynsførende har set kvitteringen for den afleverede opgave. I tilfælde af nedbrud, sættes nødprocedure i værk.

Link til vejledning til Netprøver.dk

 

Det samlede antal prøver de studerende skal aflægge er følgende:

Gammel ordning:

Den enkelte studerende skal aflægge minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver.

For studerende uden ekstra A-niveaufag (4 A-niveaufag) er antallet af prøver ni, inkl. studieretningsprojektet (SRP).

Studerende med ekstra A-niveaufag (5 eller flere) skal aflægge et tilsvarende antal ekstra prøver.

 

Ny ordning (gymnasiereform 2017):

Den enkelte studerende skal aflægge minimum 10 prøver, heraf en mundtlig prøve i studieområdeprojektet (SOP) og en skriftlig prøve i dansk A.

 

Betingelser for deltagelse i prøver:

Der gælder følgende betingelser for at kunne deltage i prøve i udvalgte fag:

Gammel ordning:

Fag

Betingelse for deltagelse i prøve

SO2/Erhvervscase

Rettidig aflevering af synopsis

SO3/DIO

Rettidig aflevering af synopsis

 

Ny ordning (gymnasiereform 2017):

Fag

Betingelse for deltagelse i prøve

SOP

Rettidig aflevering af rapport

Erhvervscase

Rettidig aflevering af synopsis

 

Se eksamensregler her

Se tilladte hjælpemidler ved prøver her

【丰胸产品】刘丽丽:丰胸产品那个时候我刚好失恋,很显然男人大多喜欢胸部大的丰胸女生,那次失恋给我的打击很大。我下定决心一定要丰胸,粉嫩公主酒酿蛋丰胸也是很偶然找到粉嫩公主酒酿蛋,但粉嫩公主酒酿蛋没有让我失望粉嫩公主酒酿蛋