Fraværstal

Opgørelse af fravær for skoleåret 2017/2018:

Fysisk fravær: 7,84%

Skriftligt fravær: 6,79%